Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียจากฟาร์มไก่ ระบายออกสู่พื้นที่เกษตร ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียจากฟาร์มไก่ ระบายออกสู่พื้นที่เกษตร ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ทสจ.ชลบุรี อบต.หนองอิรุณ ปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี และทหารชุด ร้อย รส. อำเภอบ้านบึง ตรวจสอบกรณีน้ำเสียจากฟาร์มไก่ ระบายออกสู่พื้นที่ไร่อ้อย และนาข้าว ทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องร้องเรียนต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 จากการประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ฟาร์มไก่ดังกล่าว ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในฟาร์มแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบตามคำสั่งระงับเหตุรำคาญ และคำสั่งหยุดประกอบกิจการ จาก อบต.หนองอิรุณ โดยเฉพาะประเด็นการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา และจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ สสภ.13 (ชลบุรี) ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียภายในพื้นที่ฟาร์มไก่ ส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ สสภ.13 (ชลบุรี) เพื่อประกอบการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากผู้ประกอบการเอง เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนหาข้อยุติว่า จะยินยอมให้ฟาร์มไก่ ทยอยระบายน้ำผ่านพื้นที่เกษตรที่เคยได้รับผลกระทบได้อีกหรือไม่

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: รายงาน

แกลเลอรี่