Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดงานชลบุรีแฟร์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดงานชลบุรีแฟร์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดงานชลบุรีแฟร์  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2561  จัดโดยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี