Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1. ตู้แช่ตัวอย่างน้ำชนิดควบคุมอุณหภูมิ  จำนวน 1 ตู้

2.  เครื่องวัดความขุ่นแบบตั้งโต๊ะ  จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องหมุนเหวียงตะกอน (Centrifuge)  จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องวัดสีโดยเทคนิค DAMI  จำนวน 1 เครื่อง

5. ชุดเก็บตัวอย่างน้ำพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทย์

ขนาดไฟล์:1.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง