Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี) ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

สสภ.13(ชลบุรี) ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วม ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกรรมการ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีโครงการที่พิจารณา 1 โครงการ คือ โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบโครงการ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ในหลายด้าน เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อ่อนไหว รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย การกำหนดเส้นทางจราจร การกำหนดพื้นที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ เป็นต้น

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่