Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และแกนนำชุมชนจากเทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนพื้นที่เทศบาลตำบลฉมัน

ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และแกนนำชุมชนจากเทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนพื้นที่เทศบาลตำบลฉมัน

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมด้วยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และแกนนำชุมชนจากเทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนพื้นที่เทศบาลตำบลฉมัน โดยมีการบรรยายหัวข้อ “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม และลงพื้นที่สำรวจระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองพนัสนิคมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่