Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ทำการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ทำการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

วันที่ 11 กันยายน 2562 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับ บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด ทำการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. สถานีท่าข้าม ตั้งอยู่ ณ บริเวณศูนย์ฟิตเนส หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทำการซ่อมเปลี่ยนกระชังพร้อมทุ่นลอย และซ่อมเปลี่ยนปั๊มแบบจุ่มสำหรับน้ำทะเล 
2. สถานีบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตรวจสอบการทำงานของวัสดุอุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง และปั๊มสูบน้ำ เครื่องทำงานตามปกติ

ภาพ/ข้อความ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่