Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครอบรอบ 17 ปี

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครอบรอบ 17 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 17 ปี ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.ทส.

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่