Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดกิจกรรม “รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

จัดกิจกรรม “รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีดำเนินกิจกรรมเปลี่ยนป้ายนับถอยหลัง “เหลืออีก 49 วัน” และเดินรณรงค์แจกถุงผ้า เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่