Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน(Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน(Green City)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายศิริชัย นัครา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง รักษาการปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่