Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ร่วมจัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้ โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ร่วมจัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้ โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุชาติ คงสำเร็จ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรมพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ ทสม. และ อสม.กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การรณรงค์แจกถุงผ้าเชิญชวนประชาชนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว และทำการสำรวจการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่