Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

วันที่ 23 ธันวาคม 2562  นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล รณรงค์การลด ละ เลิก การใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และการเข้าสู่ชายหาดปลอดถังขยะ ให้กับสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประชาชน และนักท่องเที่ยว บริเวณชายหาดบางแสน ณ บริเวณทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน ชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานเปิดงานและร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “การจัดการขยะชายหาดบางแสนเพื่อเข้าสู่การเป็นชายหาดปลอดขยะและการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง” โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมเดินรณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง กิจกรรมเก็บขยะชายหาด (บนบก) และขยะทะเล (ในทะเล) และร่วมกิจกรรมตามซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่