Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สสภ.13 (ชลบุรี) ให้สัมภาษณ์ เรื่อง สถานการณ์คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

นายอาวีระ  ภัคมาตร์  ผอ.สสภ.13 (ชลบุรี)  ให้สัมภาษณ์ เรื่อง สถานการณ์คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอาวีระ  ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ให้สัมภาษณ์นักข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เรื่อง สถานการณ์คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีประเด็นในการให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ ความหมายของฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) แหล่งที่มาและสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน สถานการณ์คุณภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี การเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศของประชาชนทั่วไป โดย App Air4Thai แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้ง คำแนะนำสำหรับประชาชนและหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ได้นำนักข่าวลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทำสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ณ บริเวณสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข้อความ :  ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

แกลเลอรี่