Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประสาน ปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่ประสาน ปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ทสจ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่หารือประสาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด และเกณฑ์ในการตรวจประเมินฯ ร่วมกับ นางรพีพรรณ  บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ โดยการหารือครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ในการประสานและพิจารณาวัดที่มีความพร้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งในปีงบ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายดำเนินการวัด 10 แห่ง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่