Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่เชิญวัดในพื้นที่เป้าหมายสมัคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปี พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่เชิญวัดในพื้นที่เป้าหมายสมัคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เชิญวัดในพื้นที่เป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปี พ.ศ. 2563 ณ วัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1)วัดครุนอก 2)วัดกองแก้ว

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่