Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

งานสืบสานประเพณีตำข้าวเม่า และตำขนมจีนโบราณ

งานสืบสานประเพณีตำข้าวเม่า และตำขนมจีนโบราณ

วันนี้ 10 มีนาคม 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  13 (ชลบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานการท่องเที่ยว อนุรักษ์ สืบสานประเพณีชุมชนสู่การสืบสานประเพณีตำข้าวเม่าและการสืบสานประเพณีตำขนมจีนโบราณ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อกวางทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนไทยในตำบลบ่อกวางทอง ที่ยังมีการอนุรักษ์ที่นา ปลูกข้าวไว้กิน และสามารถแปรรูปข้าวให้เป็นอาหารคาวหวาน และนำไปจำหน่าย โดยมีนางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอบ่อทอง นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางสุดา ประกอบกิจ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดชลบุรี ุ/รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อกวางทอง /ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี เป็นแม่งานหลัก จากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติ และน้องๆ นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีชุมชนโดยการทำขนมจีนโบราณ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อกวางทอง จังหวัดชลบุรี

แกลเลอรี่