Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ” ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ” ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. สืบเนื่องเพื่อพิจารณา โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีมติเลื่อนการประชุมพิจารณาไปภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมอบหมายฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ ซอยแบริ่ง 18

2. พิจารณาโครงการเดอะคิวบ์ ลอฟท์ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์  มีมติยังไม่เห็นชอบ ฝ่ายเลขาฯ สรุปประเด็นข้อคิดเห็นส่งบริษัทฯ ต่อไป

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่