Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

พับ ม้วน ทิ้ง ล้าง

พับ ม้วน ทิ้ง ล้าง

วิธิทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

พับ   หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ม้วน ใส่ถัง

ทิ้ง   ลงถังที่ปิดสนิท

ล้าง ล้างมือให้สะอาดหลังทิ้งหน้ากากอนามัย