Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

บันทึกเทปวีดีโอเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

บันทึกเทปวีดีโอเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายอาวีระ ภัครมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมบันทึกเทปวีดีโอเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ซึ่งทางสถานีจะไปนำเสนอในรายการรู้สู้โควิดของวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และรายการอื่นๆ ต่อไป โดยประเด็นที่นำเสนอ ได้แก่ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะและวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง กระบวนการคัดแยกที่ต้นทางรวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคขวดพลาสติกและถุงพลาสติกที่สะอาดกับทางสำนักงาน เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าบังสกุลจีวรสำหรับพระสงฆ์ต่อไป และเมื่อเสร็จภารกิจ ผู้อำนวยการสำนัก ได้มอบถุงผ้าเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และมอบแอลกอฮอล์ 75% ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่