Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2563

สสภ.13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายให้นางปรานี  โอรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย พิจารณาโครงการ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

      รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 3 โครงการ

  1. โครงการ โรงแรมภาณุภณ

   2. โครงการมายวิลล์ พัทยา-มอเตอร์เวย์

  3. โครงการภัสสรวิลล์

      รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ

  1. โครงการ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2

  2. โครงการ อะเดลฟี่ พัทยา (Adelphi Pattaya)(ดัดแปลงและเปลี่ยน

      การใช้อาคาร)

  3. โครงการ โรยัล แกรนด์ พัทยา

  4. โครงการ The Rhine

  5. โครงการ Siam Oriental

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

 

 

แกลเลอรี่