Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ระดับประเทศ และร่วมประชุมออนไลน์

ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ระดับประเทศ และร่วมประชุมออนไลน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ นางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ระดับประเทศ และในโกาสนี้ได้ร่วมการประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ (Green City) (เทศบาลตำบล) จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลชำราก อ.เมือง จ.ตราด

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่