Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนายกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนายกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) นางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนายกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายวรัท มาดีประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทม.สีคิ้ว เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำปรึกษา กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมฯ อาทิ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่