Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

การประชุมและลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมและลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ทสจ. สมุทรปราการ,สนง.พระพุทธศาสนา, สนง.สาธารณสุขจังหวัด, สนง.วัฒนธรรมจังหวัด, อบต.บางกอบัว, อบต.ทรงคะนอง, อบต.บางยอ และ สนง. กศน. ณ วัดกองแก้ว และวัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินและติดตามการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินครั้ง 1 ตามเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่