Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสาธิต การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2

ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสาธิต การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กันยายน 2563  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบนางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวพรชนก บัณฑิตไทย เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสาธิตการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2 ณ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล วัดเกาะแก้วคลองหลวง ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โดยได้รับฟังธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม จากพระทิพากร อริโย วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ และกิจกรรมทอดผ้าป่าบังสุกุลจีวรจากขวดพลาสติกรีไซเคิล โดยขวดพลาสติกนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิลสำหรับตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวร และถุงพลาสติกนำไปทำเชื้อเพลิงผ่านระบบไพโรไลซิสต่อไป             

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่