Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดจันทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม   ภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมด้วย นางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ชั้น 2 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่