Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 4 ภูมิภาค

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 4 ภูมิภาค

           คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 4 ภูมิภาค
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธ ที่ 8 พ.ย. 2560 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น (จัดแล้ว)
2. ภาคใต้ วันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ย. 2560 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ภาคตะวันออก วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
4. ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

ถ้าสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเองภายในเครือข่าย ทสม.แต่ละจังหวัด (จะทางไลน์กลุ่ม สภากาแฟ หรือวิธีการอื่นก็ได้) แล้วรวบรวมข้อมูลไปเสนอในเวทีก็จะเป็นประโยชน์มากครับ เพราะแนวทางการปฏิรูปต้องอาศัยหลายมุมมองช่วยกัน แล้วเลือกเสนอเฉพาะประเด็นสำคัญๆและมีข้อเสนอที่คมชัดก็ได้ครับ