Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้รับเกียรติตัดริบบิ้นร่วมกับนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี และนายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในพิธีเปิด โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดชลบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดชลบุรีในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 94 แห่ง โดยในครั้งนี้รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจำนวน 20,205 กิโลกรัม ส่งกำจัดยังบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จะประสานยังบริษัทเพื่อศึกษาดูงานการกำจัดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการกำจัดเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล ต่อไป

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่