Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2564  นางลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนายธนวัฒน์ พิมพ์หงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีของบุคลากรห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือจัดโดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
 

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่