Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ติดตามตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการ เกี่ยวกับพลาสติก ระยะที่ 2 จังหวัดระยอง

ติดตามตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการ เกี่ยวกับพลาสติก ระยะที่ 2 จังหวัดระยอง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมาย นางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก สสภ.13 (ชลบุรี) ร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติก ณ จังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท รวมสยาม ธุรกิจ จำกัด (ประกอบกิจการ) และ 2) บริษัท ไทยแทฟ ฟิต้า จำกัด (ส่วนของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกไนล่อนหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ปัจจุบันประกอบกิจการทอผ้าและย้อมผ้า) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามตรวจสอบสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติกและควบคุมกำกับดูแลโรงงานพลาสติกให้มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศอย่างยั่งยืนและรองรับมาตรการการห้ามนำเข้าเศษพลาสติก ปี พ.ศ. 2569

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่