Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2560

สถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2560

วันที่ 12 มกราคม 2561 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) แถลงข่าวสถาการณ์มลพิษประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560 

                                                  >> อ่านเพิ่มเติม <<