Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ จังหวัดระยอง โดยทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวม 50  แห่ง 

แกลเลอรี่