Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

รุ้งบนท้องฟ้า เกิดขึ้นได้อย่างไร

รุ้งบนท้องฟ้า เกิดขึ้นได้อย่างไร

  รุ้งบนท้องฟ้าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ    ที่เราพบเห็นได้หลังจากฝนตกใหม่ๆ  หรือบริเวณที่ใกล้กับฝนตกรุ้งบนท้องฟ้าจะเกิดขึ้น  นอกจากรุ้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ยังมีความเชื่อทางโบราณที่เล่าต่อกันมากมากมายเป็นนิมิตรหมายที่ดีบ้าง  เป็นโอกาสดีต่างๆ  โดยเฉพาะทางต่างประเทศบ่งบอกจึงเวลาอันมงคลต่างๆ  ที่บ้านเราเองก็จะมีการบอกว่าห้ามชี้นิ้วไปที่รุ้งหรือว่าตามรุ้งเจอแล้วจะมีขันเงินขันทองให้เรา  บางทีหลายคนบอกเป็นความเชื่อสำหรับผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในการเคารพของคนโบราณที่สร้างขึ้นมา  รุ้งมีทั้งหมด 7 สี  มีความสวยงามบนท้องฟ้า  ทำให้โบราณมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องดีต่างๆ  จะตามมา  ถึงแม้ว่าความเชื่อจะหายไปแต่ก็สร้างความสวยงามบนท้องฟ้า
               การศึกษาของรุ้งนั้นมีมานานหลายร้อยปี  ตั้งแต่นักปรัชญาชาวกรีกได้อธิบายไว้ว่าเป็นการหักเหของแสงเกิดขึ้นเป็นรุ้ง  แต่พอมาศัตวรรษที่ 13 – 17 จึงได้มีการอธิบายแบบเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น
              รุ้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสะท้อน  การหักเหและการกระจายของแสง  จากหยดน้ำที่อยู่ตรงกันข้ามดวงอาทิตย์  มีลักษณะเป็นโค้งและมีทั้งหมด 7 สี  ส่วนนอกของโค้งจะเป็นสีม่วงและในสุดเป็นสีแดง  การเห็นได้มากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดฝนและมุกที่เรามองเห็น
               หากจะอธิบายได้ว่าการที่เรายืนหันหลังให้กับแสงอาทิตย์ทำการฉีดน้ำให้เป็นละอองให้อยู่เหนือศีรษะจะเห็นว่าเกิดเป็นสีของรุ้งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีละออกน้ำอยู่  ใช้หลักการเดียวกันของการเกิดรุ้ง  เราที่เราเห็นรุ้งนั้นเกิดจากเม็กฝนเหมือนละอองน้ำนั้นเอง  ทำให้เกิดรุ้งบนท้องฟ้าที่มีความกว้างใหญ่  และจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าและเย็นช่วงที่มีการส่องแสงกระทบกับมุมที่เราจะเห็นพอดี
               การเกิดรุ้งจะต้องอยู่ในช่วงของแสงไปยังหยดน้ำ  และระดับที่เราเห็นแสดงจะกระทบที่สายตา 42 – 53 องศา  หมายความว่าถ้าต่ำกว่านั้นเราจะเห็นเป็นลางมากขึ้น  เป็นการทำมุมจากพื้นไปถึงแสงที่กระทบมายังสายตาเรา 0 – 40 เราจะไม่พบแสงสีใดๆเลย  จุดที่ 40 – 42 เป็นจุดกำเนิดของรุ้ง  เรียกว่า Anto Satar  จะเห็นชัดเจนขึ้นหากเป็นหยดน้ำ 1 มิลิเมตรขึ้นไป  ช่วยที่ 42 – 53 องศาจะเรียกว่า  Primary   Rainbow  และมากกว่า 53 เรียกว่า  Secondary  Rainbow

2558-03-24 22_24_59-รุ้งบนท้องฟ้า

สีของรุ้งที่เราเห็น

สีของรุ้งจะมีทั้งหมด 7 สี  โดยเรียงจากสีแดง  ส้ม  เหลือง  เขียว  คราม  ฟ้า  ม่วง  ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงที่ตามนุษย์จะมองเห็นได้

2558-03-24 22_25_18-รุ้งบนท้องฟ้า  เกิดขึ้นได้อย่างไร

หยุดน้ำเสมือนปริซึมแก้วที่ทำให้เกิดการสะท้อนและการหักเหของแสง  ทำให้มีการแยกความถี่ของแสงจากดวงอาทิตย์มายังตาที่เราเห็นจึงทำให้เกิดสีต่างๆตามความเข้มข้นของแสง  เริ่มตั้งแต่ 40 จะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนบางที่ก็มองไม่เห็นจะชัดเจนขึ้นเมื่อ 40 องศาเป็นต้นไปโดยเริ่มจากสีแดงไปจึงถึงม่วงวงนอกสุด  รุ่งไม่ได้เกิดจากแสงอาทิตย์เท่นั้นยังพบว่าบางทีเห็นจากแสงจันทร์ ด้วยแต่พบได้น้อยมาก

 

ลิงค์ที่มาข้อมูล :http://www.krabork.com/2015/03/24/%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/#more-2013