Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือเจ้าหน้าที่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ก.ค. 64

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด: 5012 ครั้ง
1 ก.ค. 64

คู่มือการยกร่างหนังสือราชการและคำกล่าวภาษาอังกฤษ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 22.30 Mb ดาวน์โหลด: 5012 ครั้ง
15 มี.ค. 65

คู่มือ Call Center

15 มี.ค. 65

คู่มือการปฏิบัติงาน ร้องทุกข์ สป.ทส.

15 มี.ค. 65

คู่มือ การพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1