Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบตอบรับ การประชุมรับมอบนโยบาย ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2563

แบบตอบรับ การประชุมรับมอบนโยบาย ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2563

แบบตอบรับ

การประชุมรับมอบนโยบาย ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับมือ

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2563

ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

********************************************************

ในวันพฤหัส ที่  28 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น.

ณ  หอประชุมจังหวัดตาก   ศาลากลางจังหวัดตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

 

เอกสารแนบ

แบบตอบรับการประชุม

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง