ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

เอกสารแนบ

แผนยุทธศาสตร์ ทส 20 ปี

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12016 ครั้ง

สรุปแผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4935 ครั้ง

สรุปแผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2949 ครั้ง

สรุปแผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ 3 - 6

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4490 ครั้ง