ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

Botany4Thai

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพรรณไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพร..

เยี่ยมชม : 721 ครั้ง

TGM

โครงการจัดทำระบบรายงานผลข้อมูลเพื่อติดตามเฝ้าระวังปริมาณน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล ภายใต้โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำ..

เยี่ยมชม : 574 ครั้ง

DGR-DOC

ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

เยี่ยมชม : 263 ครั้ง

รายงานน้ำบาดาล(นบ.11)

แอพพลิเคชั่น สำหรับการรายงานการใช้น้ำบาดาล แทนใบเอกสาร นบ.11 ผู้ใช้งานจำเป็นต้องขอรับ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน จากหน่วยงา..

เยี่ยมชม : 217 ครั้ง

RFD Web Portal

RFD Web Portal เป็นแอปที่รวบรวมสารสนเทศและระบบงานที่สำคัญของกรมป่าไม้

เยี่ยมชม : 191 ครั้ง

ต้นไม้ของชาวไทย

ต้นไม้ของชาวไทย เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยที่รักการปลูกต้นไม้ ที่พัฒนาขึ้นโดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ..

เยี่ยมชม : 305 ครั้ง

e-Tree

e-Tree เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับลงทะเบียนแหล่งปลูกไม้ โดยเปิดช่องทางให้กับประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบ มีควา..

เยี่ยมชม : 415 ครั้ง

Geotourism

แอพพลิเคชัน Geotourism เป็นแอพพลิเคชันที่ใช้สำหรับค้นหา สถานที่ กิจกรรม เส้นทาง และ การแจ้งเตือน ของแหล่งอนุรักษ์ทางธรณี..

เยี่ยมชม : 341 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
1 2 3 4 5 6