ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

Forest4Thai

ให้บริการข้อมูลแนวเขตป่า และที่ตั้งหน่วยงานของกรมป่าไม้

เยี่ยมชม : 1579 ครั้ง

CITES DNP e-Learning

แอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ CITES

เยี่ยมชม : 1160 ครั้ง

ระบบบริหารจัดการงาช้างภายในประเทศ

ตรวจสอบงาช้างและสถานที่ครอบครองงาช้างได้ ซึ่งงาช้างที่ค้นหาได้จะเป็นงาช้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำการเปลี่ยนแปลง โอน..

เยี่ยมชม : 933 ครั้ง

QueQ

จองคิวท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

เยี่ยมชม : 59 ครั้ง

Scout Ranger

แอปพลิเคชันสำหรับลูกเสือพิทักษ์ป่าและเยาวชนที่ทำกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ การทำความดี ก..

เยี่ยมชม : 45 ครั้ง

Hike Hundred

แอปพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและการให้ความร..

เยี่ยมชม : 38 ครั้ง

National Park Thailand

แอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเที่ยวท่อง เข้าชม เข้าพักอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในประเทศไทย

เยี่ยมชม : 72 ครั้ง

SRM-DWR

เผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ

เยี่ยมชม : 92 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 43 รายการ
1 2 3 4 5 6