Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Mobile Application

DGR-DOC

ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

เยี่ยมชม : 108 ครั้ง

รายงานน้ำบาดาล(นบ.11)

แอพพลิเคชั่น สำหรับการรายงานการใช้น้ำบาดาล แทนใบเอกสาร นบ.11 ผู้ใช้งานจำเป็นต้องขอรับ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน จากหน่วยงา..

เยี่ยมชม : 79 ครั้ง

RFD Web Portal

RFD Web Portal เป็นแอปที่รวบรวมสารสนเทศและระบบงานที่สำคัญของกรมป่าไม้

เยี่ยมชม : 58 ครั้ง

ต้นไม้ของชาวไทย

ต้นไม้ของชาวไทย เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยที่รักการปลูกต้นไม้ ที่พัฒนาขึ้นโดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ..

เยี่ยมชม : 60 ครั้ง

e-Tree

e-Tree เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับลงทะเบียนแหล่งปลูกไม้ โดยเปิดช่องทางให้กับประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบ มีควา..

เยี่ยมชม : 123 ครั้ง

Geotourism

แอพพลิเคชัน Geotourism เป็นแอพพลิเคชันที่ใช้สำหรับค้นหา สถานที่ กิจกรรม เส้นทาง และ การแจ้งเตือน ของแหล่งอนุรักษ์ทางธรณี..

เยี่ยมชม : 106 ครั้ง

Thai Fossil

แอปพลิเคชั่นเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ภายในประเทศไทย โดยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล คว..

เยี่ยมชม : 102 ครั้ง

Thailand World Heritage

Thailand World Heritage เป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย ควา..

เยี่ยมชม : 118 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 51 รายการ
1 2 3 4 5 6 7