ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

TGM

โครงการจัดทำระบบรายงานผลข้อมูลเพื่อติดตามเฝ้าระวังปริมาณน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล ภายใต้โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำ..

เยี่ยมชม : 709 ครั้ง

DGR-DOC

ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

เยี่ยมชม : 348 ครั้ง

RFD Web Portal

RFD Web Portal เป็นแอปที่รวบรวมสารสนเทศและระบบงานที่สำคัญของกรมป่าไม้

เยี่ยมชม : 303 ครั้ง

ต้นไม้ของชาวไทย

ต้นไม้ของชาวไทย เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยที่รักการปลูกต้นไม้ ที่พัฒนาขึ้นโดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ..

เยี่ยมชม : 470 ครั้ง

Clean City

แอปพลิเคชั่น Clean City พัฒนาโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..

เยี่ยมชม : 534 ครั้ง

พิทักษ์ไพร

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่..

เยี่ยมชม : 902 ครั้ง

e-Petition

e-Petition เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งเรื่อง ติดตาม รับ-ส่งเรื่องร้องเรียน และเร่งรัดการดำเนินการเรื่..

เยี่ยมชม : 463 ครั้ง

Wood4Thai

ในเว็บแอพพลิเคชันประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้ - ประกาศขายไม้สักท่อนและไม้โตเร็ว - อุตสหรรมป่าไม้ - ท่องเที่ยวสวน..

เยี่ยมชม : 314 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
1 2 3 4 5