Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Mobile Application

Clean City

แอปพลิเคชั่น Clean City พัฒนาโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..

เยี่ยมชม : 140 ครั้ง

พิทักษ์ไพร

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่..

เยี่ยมชม : 296 ครั้ง

E-Monitoring

E-Monitoring เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกนโยบาย/ข้อสั่งการของผู้บริหาร ติดตาม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำ..

เยี่ยมชม : 241 ครั้ง

e-Petition

e-Petition เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งเรื่อง ติดตาม รับ-ส่งเรื่องร้องเรียน และเร่งรัดการดำเนินการเรื่..

เยี่ยมชม : 288 ครั้ง

e-fund db

ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ที่สามารถแสดงผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และโครงการ..

เยี่ยมชม : 147 ครั้ง

Wood4Thai

ในเว็บแอพพลิเคชันประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้ - ประกาศขายไม้สักท่อนและไม้โตเร็ว - อุตสหรรมป่าไม้ - ท่องเที่ยวสวน..

เยี่ยมชม : 132 ครั้ง

Carbon4Thai

แอพพลิเคชั่น Carbon4Thai เป็นแอพพลิเคชั่น ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่บอกกล่าวถึงข่าวสาร กิจก..

เยี่ยมชม : 264 ครั้ง

Green Products

เป็นแอพลิเคชั่นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ..

เยี่ยมชม : 240 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 51 รายการ
1 2 3 4 5 6 7