ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

Thai Fossil

แอปพลิเคชั่นเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ภายในประเทศไทย โดยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล คว..

เยี่ยมชม : 166 ครั้ง

Thailand World Heritage

Thailand World Heritage เป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย ควา..

เยี่ยมชม : 181 ครั้ง

Clean City

แอปพลิเคชั่น Clean City พัฒนาโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..

เยี่ยมชม : 218 ครั้ง

พิทักษ์ไพร

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่..

เยี่ยมชม : 387 ครั้ง

e-fund db

ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ที่สามารถแสดงผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และโครงการ..

เยี่ยมชม : 191 ครั้ง

Wood4Thai

ในเว็บแอพพลิเคชันประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้ - ประกาศขายไม้สักท่อนและไม้โตเร็ว - อุตสหรรมป่าไม้ - ท่องเที่ยวสวน..

เยี่ยมชม : 174 ครั้ง

Carbon4Thai

แอพพลิเคชั่น Carbon4Thai เป็นแอพพลิเคชั่น ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่บอกกล่าวถึงข่าวสาร กิจก..

เยี่ยมชม : 348 ครั้ง

Green Products

เป็นแอพลิเคชั่นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ..

เยี่ยมชม : 312 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
1 2 3 4 5 6