ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

Green Products

เป็นแอพลิเคชั่นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ..

เยี่ยมชม : 299 ครั้ง

Smart ENVI

Smart Envi ย่อมาจาก Smart Environment เป็นแอพลิเคชั่นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลหลักที่เผยแพร่ประกอบด้วยข้อมู..

เยี่ยมชม : 272 ครั้ง

DEQP Green Channel

"DEQP Green Channel" เป็น Application ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ฟื้นฟู ด้านสิ่ง..

เยี่ยมชม : 285 ครั้ง

GreenCard

โครงการแอปเดียวเขียวทั่วไทยเป็น Mobile Application ที่ส่งเสริมให้มีการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บร..

เยี่ยมชม : 219 ครั้ง

Green4Thai

บริาการออนไลน์ต่างๆ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Mobile Application

เยี่ยมชม : 237 ครั้ง

SMART EIA

สมาร์ทอีไอเอเป็นโมบายแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการค้นหาโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ผ่าน..

เยี่ยมชม : 315 ครั้ง

Forest4Thai

Forest4Thai เป็นแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่และข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ แจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน และค้นหาที่ตั้ง..

เยี่ยมชม : 354 ครั้ง

Geo4Thai

แอพพลิเคชั่น Geo4Thai พัฒนาโดย กรมทรัพยากรธรณี เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย โดยผู..

เยี่ยมชม : 248 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 52 รายการ
1 2 3 4 5 6 7