Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Mobile Application

BEDO4thai

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานทัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง

Khung Bang Kachao

Application แนะนำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (6 ตำบลในอำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ) ได้แก่ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางยอ ตำบลบาง..

ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง

Eco Planet

Eco Planet is a game for everyday activities behavior that help promote good habit for environment. Activities include t..

ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง

Green Society

กรีนโซไซตี้ เป็นโมบายแอพลิเคชั่น พัฒนาโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตและการสร้างสังคมที่เป็นมิ..

ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง

Natural Park 4 Thai

แอพพลิเคชั่นศูนย์รวมข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งประกอบด้วย 1. จองที่พัก 2. ข้อมูลท่องเที่ยว 3..

ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง

Water For Life

รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานน้ำที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ..

ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง

Badan4Thai

แอพพลิเคชั่น Badan4Thai จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำบาดาลให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งการ..

ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง

Thai Water Quality

Thai Water Quality เป็น แอพพลิเคชั่นสำหรับรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศไทย ได้แก่ คุณภาพน้ำผิวดินจากสถานีอัตโ..

ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
1 2 3 4 5