Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Mobile Application

DEQP Green Channel

"DEQP Green Channel" เป็น Application ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ฟื้นฟู ด้านสิ่ง..

เยี่ยมชม : 87 ครั้ง

GreenCard

โครงการแอปเดียวเขียวทั่วไทยเป็น Mobile Application ที่ส่งเสริมให้มีการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บร..

เยี่ยมชม : 77 ครั้ง

Green4Thai

บริาการออนไลน์ต่างๆ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Mobile Application

เยี่ยมชม : 91 ครั้ง

SMART EIA

สมาร์ทอีไอเอเป็นโมบายแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการค้นหาโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ผ่าน..

เยี่ยมชม : 113 ครั้ง

Forest4Thai

Forest4Thai เป็นแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่และข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ แจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน และค้นหาที่ตั้ง..

เยี่ยมชม : 99 ครั้ง

Geo4Thai

แอพพลิเคชั่น Geo4Thai พัฒนาโดย กรมทรัพยากรธรณี เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย โดยผู..

เยี่ยมชม : 83 ครั้ง

Bedo Dusit Zoo

Bedo Dusit Zoo คือแอพพลิเคชั่นที่นำเอาเทคโนโลยี Augmented Reality มาเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเรียนรู้สำหรับผู้ที่เข้าเยี..

เยี่ยมชม : 72 ครั้ง

Thailand Basin

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดนโยบายให้ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนากลไกการบ..

เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 50 รายการ
1 2 3 4 5 6 7