ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

NationalParkThai

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบและแสดงแนวเขตกรมอุทยาน แสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น แม่น้ำ ถนน ทางรถไฟ แนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และที่ตั..

เยี่ยมชม : 1636 ครั้ง

BotanyMatch

“BotanyMatch” เพื่อการให้ข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ ในรูปแบบการนำเสนอของเกมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้งานผ่าน smar..

เยี่ยมชม : 1216 ครั้ง

BotanyAR

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในด้านการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล..

เยี่ยมชม : 615 ครั้ง

Botany4Thai

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพรรณไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพร..

เยี่ยมชม : 1106 ครั้ง

DGR-DOC

ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

เยี่ยมชม : 434 ครั้ง

RFD Web Portal

RFD Web Portal เป็นแอปที่รวบรวมสารสนเทศและระบบงานที่สำคัญของกรมป่าไม้

เยี่ยมชม : 429 ครั้ง

ต้นไม้ของชาวไทย

ต้นไม้ของชาวไทย เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยที่รักการปลูกต้นไม้ ที่พัฒนาขึ้นโดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ..

เยี่ยมชม : 585 ครั้ง

e-Petition

e-Petition เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งเรื่อง ติดตาม รับ-ส่งเรื่องร้องเรียน และเร่งรัดการดำเนินการเรื่..

เยี่ยมชม : 536 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 43 รายการ
1 2 3 4 5 6