ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

Arsa4Thai

ระบบการสื่อสารรายงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม. ให้สมาชิกเครือข่าย สามารถส่งข้อความ วีดีโอ รู..

เยี่ยมชม : 694 ครั้ง

Air4Thai

แอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลรายชั่วโมง(สำหรับบางสถานี) และข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพอากาศ..

เยี่ยมชม : 1508 ครั้ง

Air4ASEAN

Air4ASEAN app displays the latest air pollution in ASEAN countries, from over 150 monitoring in the air quality networks..

เยี่ยมชม : 655 ครั้ง

CF Calculator

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาจคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือหน่วยงาน ..

เยี่ยมชม : 827 ครั้ง

CF Scanner

เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักร..

เยี่ยมชม : 359 ครั้ง

BEDO4thai

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานทัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม : 651 ครั้ง

Eco Planet Game

Eco Planet is a game for everyday activities behavior that help promote good habit for environment. Activities include t..

เยี่ยมชม : 472 ครั้ง

Badan4Thai

แอพพลิเคชั่น Badan4Thai จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำบาดาลให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งการ..

เยี่ยมชม : 1352 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
1 2 3 4 5