Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Mobile Application

Smart ENVI

Smart Envi ย่อมาจาก Smart Environment เป็นแอพลิเคชั่นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลหลักที่เผยแพร่ประกอบด้วยข้อมู..

เยี่ยมชม : 148 ครั้ง

DEQP Green Channel

"DEQP Green Channel" เป็น Application ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ฟื้นฟู ด้านสิ่ง..

เยี่ยมชม : 155 ครั้ง

GreenCard

โครงการแอปเดียวเขียวทั่วไทยเป็น Mobile Application ที่ส่งเสริมให้มีการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บร..

เยี่ยมชม : 129 ครั้ง

Green4Thai

บริาการออนไลน์ต่างๆ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Mobile Application

เยี่ยมชม : 139 ครั้ง

SMART EIA

สมาร์ทอีไอเอเป็นโมบายแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการค้นหาโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ผ่าน..

เยี่ยมชม : 190 ครั้ง

Forest4Thai

Forest4Thai เป็นแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่และข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ แจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน และค้นหาที่ตั้ง..

เยี่ยมชม : 178 ครั้ง

Geo4Thai

แอพพลิเคชั่น Geo4Thai พัฒนาโดย กรมทรัพยากรธรณี เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย โดยผู..

เยี่ยมชม : 141 ครั้ง

Bedo Dusit Zoo

Bedo Dusit Zoo คือแอพพลิเคชั่นที่นำเอาเทคโนโลยี Augmented Reality มาเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเรียนรู้สำหรับผู้ที่เข้าเยี..

เยี่ยมชม : 121 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 51 รายการ
1 2 3 4 5 6 7