Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Mobile Application

CF Calculator

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาจคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือหน่วยงาน ..

ดาวน์โหลด : 144 ครั้ง

CF Scanner

เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักร..

ดาวน์โหลด : 99 ครั้ง

BEDO4thai

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานทัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด : 145 ครั้ง

Khung Bang Kachao

Application แนะนำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (6 ตำบลในอำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ) ได้แก่ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางยอ ตำบลบาง..

ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง

Eco Planet

Eco Planet is a game for everyday activities behavior that help promote good habit for environment. Activities include t..

ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง

Green Society

กรีนโซไซตี้ เป็นโมบายแอพลิเคชั่น พัฒนาโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตและการสร้างสังคมที่เป็นมิ..

ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง

Natural Park 4 Thai

แอพพลิเคชั่นศูนย์รวมข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งประกอบด้วย 1. จองที่พัก 2. ข้อมูลท่องเที่ยว 3..

ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง

Water For Life

รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานน้ำที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ..

ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 37 รายการ
1 2 3 4 5