ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

Thailand Basin

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดนโยบายให้ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนากลไกการบ..

เยี่ยมชม : 216 ครั้ง

Early warning

กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย- ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดช..

เยี่ยมชม : 127 ครั้ง

Arsa4Thai

ระบบการสื่อสารรายงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม. ให้สมาชิกเครือข่าย สามารถส่งข้อความ วีดีโอ รู..

เยี่ยมชม : 417 ครั้ง

Air4Thai

แอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลรายชั่วโมง(สำหรับบางสถานี) และข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพอากาศ..

เยี่ยมชม : 732 ครั้ง

Air4ASEAN

Air4ASEAN app displays the latest air pollution in ASEAN countries, from over 150 monitoring in the air quality networks..

เยี่ยมชม : 264 ครั้ง

เรื่องร้องเรียนป่าไม้

แอปพลิเคชั่นร้องเรียนป่าไม้นี้ เป็นแอปพลิเคชั่นใช้สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งใช้สำหรับร้องเรียนป่าไม้/เจ้าหน้าที่ ในกรณีเม..

เยี่ยมชม : 324 ครั้ง

CF Calculator

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาจคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือหน่วยงาน ..

เยี่ยมชม : 359 ครั้ง

CF Scanner

เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักร..

เยี่ยมชม : 202 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
1 2 3 4 5 6