ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

Wood4Thai

ในเว็บแอพพลิเคชันประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้ - ประกาศขายไม้สักท่อนและไม้โตเร็ว - อุตสหรรมป่าไม้ - ท่องเที่ยวสวน..

เยี่ยมชม : 387 ครั้ง

Carbon4Thai

แอพพลิเคชั่น Carbon4Thai เป็นแอพพลิเคชั่น ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่บอกกล่าวถึงข่าวสาร กิจก..

เยี่ยมชม : 855 ครั้ง

Thailand Basin

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดนโยบายให้ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนากลไกการบ..

เยี่ยมชม : 525 ครั้ง

Air4Thai

แอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลรายชั่วโมง(สำหรับบางสถานี) และข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพอากาศ..

เยี่ยมชม : 1778 ครั้ง

Air4ASEAN

Air4ASEAN app displays the latest air pollution in ASEAN countries, from over 150 monitoring in the air quality networks..

เยี่ยมชม : 741 ครั้ง

CF Calculator

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาจคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือหน่วยงาน ..

เยี่ยมชม : 991 ครั้ง

CF Scanner

เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักร..

เยี่ยมชม : 420 ครั้ง

BEDO4thai

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานทัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม : 794 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 43 รายการ
1 2 3 4 5 6