Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Mobile Application

BEDO4thai

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานทัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม : 277 ครั้ง

Khung Bang Kachao

Application แนะนำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (6 ตำบลในอำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ) ได้แก่ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางยอ ตำบลบาง..

เยี่ยมชม : 250 ครั้ง

Eco Planet

Eco Planet is a game for everyday activities behavior that help promote good habit for environment. Activities include t..

เยี่ยมชม : 192 ครั้ง

Green Society

กรีนโซไซตี้ เป็นโมบายแอพลิเคชั่น พัฒนาโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตและการสร้างสังคมที่เป็นมิ..

เยี่ยมชม : 100 ครั้ง

DNP4Thai

แอพพลิเคชั่นศูนย์รวมข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งประกอบด้วย 1. จองที่พัก 2. ข้อมูลท่องเที่ยว 3..

เยี่ยมชม : 154 ครั้ง

Water For Life

รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานน้ำที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ..

เยี่ยมชม : 218 ครั้ง

Badan4Thai

แอพพลิเคชั่น Badan4Thai จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำบาดาลให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งการ..

เยี่ยมชม : 303 ครั้ง

Thai Water Quality

Thai Water Quality เป็น แอพพลิเคชั่นสำหรับรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศไทย ได้แก่ คุณภาพน้ำผิวดินจากสถานีอัตโ..

เยี่ยมชม : 230 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 51 รายการ
1 2 3 4 5 6 7