Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Mobile Application

Eco Planet

Eco Planet is a game for everyday activities behavior that help promote good habit for environment. Activities include t..

เยี่ยมชม : 81 ครั้ง

Green Society

กรีนโซไซตี้ เป็นโมบายแอพลิเคชั่น พัฒนาโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตและการสร้างสังคมที่เป็นมิ..

เยี่ยมชม : 39 ครั้ง

Natural Park 4 Thai

แอพพลิเคชั่นศูนย์รวมข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งประกอบด้วย 1. จองที่พัก 2. ข้อมูลท่องเที่ยว 3..

เยี่ยมชม : 60 ครั้ง

Water For Life

รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานน้ำที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ..

เยี่ยมชม : 81 ครั้ง

Badan4Thai

แอพพลิเคชั่น Badan4Thai จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำบาดาลให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งการ..

เยี่ยมชม : 68 ครั้ง

Thai Water Quality

Thai Water Quality เป็น แอพพลิเคชั่นสำหรับรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศไทย ได้แก่ คุณภาพน้ำผิวดินจากสถานีอัตโ..

เยี่ยมชม : 112 ครั้ง

DMCR4Thai

DMCR Application on Mobile พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม..

เยี่ยมชม : 98 ครั้ง

Smart Garden

Smart Garden Application presents a digital guide for tourism within the Queen Sirikit Botanic Garden. This application ..

เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 49 รายการ
1 2 3 4 5 6 7