ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

CF Scanner

เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักร..

เยี่ยมชม : 199 ครั้ง

BEDO4thai

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานทัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม : 328 ครั้ง

Khung Bang Kachao

Application แนะนำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (6 ตำบลในอำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ) ได้แก่ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางยอ ตำบลบาง..

เยี่ยมชม : 306 ครั้ง

Eco Planet

Eco Planet is a game for everyday activities behavior that help promote good habit for environment. Activities include t..

เยี่ยมชม : 255 ครั้ง

Green Society

กรีนโซไซตี้ เป็นโมบายแอพลิเคชั่น พัฒนาโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตและการสร้างสังคมที่เป็นมิ..

เยี่ยมชม : 132 ครั้ง

DNP4Thai

แอพพลิเคชั่นศูนย์รวมข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งประกอบด้วย 1. จองที่พัก 2. ข้อมูลท่องเที่ยว 3..

เยี่ยมชม : 207 ครั้ง

Water For Life

รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานน้ำที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ..

เยี่ยมชม : 288 ครั้ง

Badan4Thai

แอพพลิเคชั่น Badan4Thai จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำบาดาลให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งการ..

เยี่ยมชม : 434 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 52 รายการ
1 2 3 4 5 6 7