Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

29

พ.ย.61

จัดประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
วันที่: 29 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

จัดประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

การประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ