Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

23

ธ.ค.61

โครงการสัมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 23 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
สถานที่: อำเภอเมือง และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการสัมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการสัมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดมความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมอื่น ๆ