ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

26

เม.ย.62

กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและการเฝ้าระวัง ลดหมอกควันในพื้นที่วิกฤต 18 พื้นที่ (9 จังหวัด จังหวัดละ 2 พื้นที่)
วันที่: 26 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
สถานที่: บ้านแม่ยางมิ้น, บ้านแม่เสียบ จังหวัดเชียงราย บ้านค่าไพบูลย์, บ้านปี้ จังหวัดพะเยา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและการเฝ้าระวัง ลดหมอกควันในพื้นที่วิกฤต 18 พื้นที่ (9 จังหวัด จังหวัดละ 2 พื้นที่)

กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและการเฝ้าระวัง ลดหมอกควันในพื้นที่วิกฤต 18 พื้นที่ (9 จังหวัด จังหวัดละ 2 พื้นที่)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่น ๆ