ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

พ.ค.62

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตรังยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
วันที่: 1 พ.ค. 62
สถานที่: ศาลากลาง จังหวัดตรัง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตรังยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตรังยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

ประชุม/แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ