ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

พ.ค.62

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง)
วันที่: 1 พ.ค. 62 - 2 พ.ค. 62
สถานที่: ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำภาคกลาง)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ระดมความคิด

กิจกรรมอื่น ๆ