ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

พ.ค.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตรังยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
วันที่: 3 พ.ค. 62
สถานที่: บ้านแหลมไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จังหวัดตรัง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตรังยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตรังยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ประชุม/แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ