ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

08

พ.ค.62

เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนหนองวิไล
วันที่: 8 พ.ค. 62
สถานที่: จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนหนองวิไล

เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนหนองวิไล

เปิดศูนย์เรียนรู้

กิจกรรมอื่น ๆ