ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

31

พ.ค.62

เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
วันที่: 31 พ.ค. 62
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

เปิดศูนย์เรียนรู้

กิจกรรมอื่น ๆ