ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

พ.ค.62

“เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”
วันที่: 21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62
สถานที่: เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”

“เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”

- ลงนาม MOU 7 หน่วยงานภายในเทคโนธานี

- ศึกษาดูงานภายในเทคโนธานี ทั้ง 7 หน่วยงาน

กิจกรรมอื่น ๆ