ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

มิ.ย.62

1-31 มิ.ย. 62 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
วันที่: 1 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
สถานที่: อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

1-31 มิ.ย. 62 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

1-31 มิ.ย. 62 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

รูปแบบกิจกรรม


  • บรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมอื่น ๆ