ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

มิ.ย.62

15 มิ.ย. 62 Big Cleaning Day
วันที่: 15 มิ.ย. 62
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว สำนักอุทยานแห่งชาติ

15 มิ.ย. 62 Big Cleaning Day

15 มิ.ย. 62 Big Cleaning Day

รูปแบบกิจกรรม


  • ร่วมทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยว

กิจกรรมอื่น ๆ